V marci sme privítali hosťa z USA D. Mapela:

Išlo o zážitkový seminár, kde sme pracovali s jednotlivými vekovými kvalitami nás ako čoveka. Poznáme ich pod rôznymi názvami vlastností, schopností – či už chcených, neznámych alebo sa ich obávajúcich. Vytvárajúcich nám kvalitu nášho života, prežívania i vzťahovania sa k sebe či iným. Dieťa, detstvo, detský - dospelo, dospelý.

Go to top