dreaming body

 
 
Ahojte ženy a muži, pozývam Vás na seminár, kde budete môcť v zážitku spoznávať svoju Alicinu krajinu za zrkadlom, snový svet Duše a snívajúceho tela. A ako sa prejavuje vo vašom každodennom živote. Pozývam Ťa na šamansko-kraniosakrálny prístup vnímania seba vo svete, kde opäť môžeš prebudiť svoje vnímanie mystéria krásy sveta, zdravia a Sily Tela, spoznať Sen ktorý Ťa sníva a vedie Tvojím životom. Pozývam Ťa na seminár o schopnosti byť dostupný pre Život. Je spojením prvkov kraniosakrálnej biodynamiky, šamanizmu, konštelácií a proces-orientovanej práce. Budeme skúmať a učiť sa o rôznych vrstvách energetiky, vnútorných postavách a roliach ktoré máme v živote, poli ktoré nás obklopuje a ktoré vytváreme.
 
Všímať si, a ak to bude potrebné i meniť to, ako narábame s energiou v osobnom i profesnom živote. V pracovných, priateľských a intímnych vzťahoch. Kurz je dostupný pre všetkých, netreba mať žiadne špeciálne dovednosti. Stačí záujem a doniesť svoje telo na miesto konania. Takže či už sa vnímate ako "obyčajný" ľudia, psychonauti alebo iný profesionáli - ste srdečne vítaní.
 

V marci sme privítali hosťa z USA D. Mapela:

Išlo o zážitkový seminár, kde sme pracovali s jednotlivými vekovými kvalitami nás ako čoveka. Poznáme ich pod rôznymi názvami vlastností, schopností – či už chcených, neznámych alebo sa ich obávajúcich. Vytvárajúcich nám kvalitu nášho života, prežívania i vzťahovania sa k sebe či iným. Dieťa, detstvo, detský - dospelo, dospelý.

Go to top