Na masáž sa môžete objednať na nasledovných kontaktných číslach

Vychádza z prvkov kraniosakrálnej biodynamickej terapie (KBT), procesovo-orientovanej psychoterapie (POP) a práce so „snovým telom a rovinami“ založenej Arnoldom Mindellom, bodyworku (práce s telom),  terapie vedomého dotyku založenej M. Bohunickým a základov východnej medicíny a anatómie aplikovanej tak, aby boli dodržané základné pravidlá POP a hlbokej demokracie. Výhodou je, že účastníci nepotrebujú pred kurzom žiadne vzdelanie a skúsenosti s masážami alebo spomínanými smermi.

Názov v sebe nesie: bezpečne a s dodržaním hraníc (svojich a klienta) použi čokoľvek čo si v živote obsiahol a čím sa cez teba prejavuje Zem a Vesmír, v procese orientovanom k nadobudnutiu zdravia klienta.

Vznik CPOT
Zlúčením prvkov KBT a filozofie POP sa prekročil základný rámec definujúci kraniosakrálnu terapiu, čím priniesol nové možnosti a požiadavky, ktoré viedli k názvu metódy: „Celostná procesová terapia - CPOT“. Je to nielen pracovný nástroj, plne využiteľný, dokonca sa vyžadujúci pre komfortný a zdravý bežný život. Jeho integrovaním má človek možnosť získať niekoľko „metadovedností“, čiže schopností preberať zodpovednosť a uvedomie o svojom konaní v osobných i pracovných kruhoch. K vytvoreniu názvu došlo koncom roka 2013 z legislatívnych i praktických dôvodov.

Úrovne, na ktorých asistujeme v „CPOT“:


1. Telesná:
- jednotlivými vrstvami tela – koža, svaly, kosti, tekutiny a „prázdne miesta“ – ich symbolika prejavená v zdraví na úrovni celostného človeka
- Telesnými vnemami tepla, chladu, rozpínania, vnútorného i vonkajšieho pohybu

2. Duševná:
- vizualizáciou, zvukom,
- energetickým vnímaním jednotlivých elementov TČM (tradičnej čínskej medicíny), ich dynamického alebo statického prejavu a základných harmonizačných zákonitostí
- vedomým dotykom ( dotyk plný, prázdny, ťažký)
- s hranicami sprevádzača i klienta

3. Spirituálna
– “Či už pracujeme s telesnými symptómami alebo so sociálnymi problémami, je dôležité nájsť Tao a priviesť ho na zem. Tak sprístupníme pre ľudí pole (hybnú silu), ktorá je v pozadí snových symbolov, telesných skúseností, osobných problémov či svetových udalostí. " A. Mindell

4. Snová rovina – nazývame tým to, čo je schované za naším konaním, symptómami, napr. nedokončené pohyby tela, nedopovedané slová či neprejavené zvuky. Tieto časti „odpojenej“ energie od prirodzeného prejavu sú jednou časťou našich symptómov, kde pri skontaktovaní „snového tela“ s telom fyzickým umožníme ich prejavenie, pochopenie, prežitie a uvoľnenie.

Vnútorná filozofia CPOT je využiteľná na úrovni osobnej, komunikačnej i úrovni širších celkov (polí). V zameraní na osobné zdravie, partnerskú oblasť či komunikáciu s deťmi, pracovnú oblasť či vo svojej podstate akúkoľvek tému, ktorú sme schopný cez seba a na sebe vnímať.

Čo je hlavnými prínosmi CPOT?
Vytváranie zdrojov, nájdenie vnútorného pokoja, sily a autenticity. Rýchla regenerácia, telesný a duševný komfort. Potom ľahko a radi nasledujeme a realizujeme svoje sny duše a tela, našu potrebu zdravia, lásky a mieru so svetom a so sebou. Je to ponuka práce v realite hmoty rozšírená do iných oblastí psyché a jej existencii vo svetle a tieni.

Čo vieme zlepšiť sebe a klientovi využitím prístupu Celostnej procesovej terapie?

• Životnú energiu, chuť a radosť, harmonizovanie sexuálnej oblasti
• Migrény, stav chrbtice, svalov, kĺbov, očí
• Celkovú utiahnutosť a napätie • Harmonizáciu nervového systému
• Detoxikáciu (telesnú, emočnú i mentálnu) 
• Ovplyvnenie formujúcich vzorcov pôrodu, popôrodné obdobia (otcovia, mamičky i deti)
• Stavy po mŕtviciach, ochrnutiach, zlomeninách, poúrazové stavy
• Nadmerná reaktivita, nervozita, tréma - „tínedžeri“ i dospelý
• Celého človeka (Telo, Dušu: emócie, myseľ; prejav Ducha)
• Kontakt so samotnou podstatou nášho bytia vytvorením zdrojov sily v človeku

Go to top