Retiazková terapia – „retiazkovanie“

Popisovaná metóda je v podobnom postavení ako reflexná masáž chodidiel v jej úplných začiatkoch. Vtedy ako neznáma terapia čelila nedôvere klientov a dokonca i masérov. V súčasnej dobe už snáď každý terapeut a množstvo klientov považujú túto metódu na základe skúseností za efektívnu.
Chcem sa s Vami chcem podeliť o poznatok novej metódy, ktorá bola iba v nedávnej dobe „znovuobjavená“. Bratislava je v súčasnosti zrejme jediné miesto v Európe, kde sa daná služba poskytuje. Svoju osobnú skúsenosť maséra/terapeuta pracujúceho s ľuďmi viac ako 15 rokov zhrniem takto: metóda zaplnila prázdne miesto, ktoré som roky vnímal pri používaní rôznych masáží, terapií a cvičení.

Retiazková terapia (retiazkovanie) svojimi účinkami efektívne spája pôsobenie viacerých systémov: reflexnej masáže, akupresúry a lymfodrenážnej masáže. Pôsobenie je pri terapii rozdelené na tri úrovne:
1. koža a podkožie (téma osobných hraníc a bezpečia, ...)
2. sval (emočná sféra a jej téma)
3. kosť (poriadok, pevnosť, štruktúra, ...)

Retiazkovanie je vykonávané pomocou dotykového nástroja – reťaze, ktorá je priložená na končatine klienta. Pomocou tohto nástroja je uvádzaná do pohybu vnútorná energia klienta v danej končatine v celkovej postupnosti, čím dochádza k jej rozpohybovaniu. Terapeut vykonáva prácu len s vlastnou energiou klienta, bez pridávania inej (energie terapeuta), čím vzniká
niekoľkostupňové pôsobenie:
a) zrýchli sa pohyb prietoku energie v samotnej končatine a prislúchajúcej oblasti k nej,
b) energia pri svojom pohybe pôsobí na oblasti a miesta, ktoré zabraňujú jej priechodu, alebo ktoré ju vo väčšej miere spotrebúvajú, čím napomáha liečebným a uzdravovacím procesom,
c) otvára a zpriechodňuje vstupné otvory pre prijímanie životnej energie do tela a uvádza ich do plnosti,
d) vplýva na zharmonizovanie funkčnosti lymfatického systému a jednotlivých energetických dráh tela,
e) posilňuje a prečisťuje kosti končatín, navracia im pôvodnú funkčnosť,
f) harmonizuje energiu v celom organizme a jednotlivých orgánov,
g) zvyšuje energetickú hladinu organizmu na jej pôvodnú hladinu.

Retiazkovanie dokáže zvrátiť, alebo zminimalizovať chorobné procesy v organizme, hlavne v končatinách a zvitalizovať celý organizmus. Nie je však schopné odstrániť trvalé zmeny, ktoré nastali v organizme, len zmierniť ich obtiaže.


Kategorizácie obtiažnosti prevedenia procedúr
0. len slabé blokovania E (energie), alebo len objednávka jedného bloku
1. mierne blokovanie E
2. stredné blokovanie E
3. veľké blokovanie E
Minimálny počet procedúr
A. horné končatiny B. dolné končatiny
0. 2 procedúry 3 procedúry
1. 4 procedúry 5 procedúr
2. 7 procedúr 9 procedúr
3. 11 procedúr 13 procedúr
Minimálne počet absolvovania procedúr je 3, čo je jeden blok procedúr. Pri tomto je možné vitalizovať kožu, sval i kosť. Maximálny odstup medzi jednotlivými procedúrami je 3 dni a optimálny sú 2 dni. Po dosiahnutí maximálneho zlepšenia, prevádza sa len jedna udržovacia procedúra, ktorá nesmie prekročiť vo svojom odstupe od poslednej 7 dní. Po ukončení sa odporúča raz za dva mesiace absolvovať 1 preventívne sedenie.

autor článku: Ján Maďar

Go to top