Na masáž sa môžete objednať na nasledovných kontaktných číslach

Senzuálna masáž je alternatívou medzi relaxačnou celotelotelovou masážou a tantrickou masážou. Pri tvorbe tohto konceptu som vychádzal z uvedomenia hraničnosti témy sexuality, vzťahu k telu a dotykom, intimite vzhľadom k našej kultúre a viere. Z ťažkostí komfortne si ustáť svoje hranice, ktoré máme my slovania ako širší národ vo všeobecnosti.

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam je: v čom je senzuálna masáž iná voči napr. tantrickej masáži? Za prvé, do masáže niesú zapojené genitálie, čím myslím lono. V tejto masáži vôbec nejde o vzrušovanie, to je niečo čo človek môže cítiť v závislosti od svojej momentálnej situácie v živote a svojich postojov k sebe a svetu. Ide tu skôr o oživenie sa, navrátenie k sebe v zmysle milovať sám seba, cítiť svoje telo, vážiť si život a prisupovať k nemu ako k daru.

Go to top