Na masáž sa môžete objednať na nasledovných kontaktných číslach

tantra chrbat

 

V povedomí ľudí sú tantrické masáže najčastejšie ako sexuálne masáže, čo je potrebné usmerniť. Pôvodný úmysel tejto filozofie hovorí o harmonickomspojení tela i psychiky, vnímania svojho miesta na svete a osudu, ktorý nasledujeme. Pomocou rozhovoru a dotykov sa o sebe dozvedáme o ťastiach seba - Tela alebo psychiky, ktoré neboli výchovou a spoločnosťou podporované a my sa za ne hanbíme. Ak neveríme že sa smieme mať dobre. Zdravo. Krásne. Nežne. alebo divoko a slobodne.

Tantrická masáž terapeutickou formou je o precítení seba, svojich potrieb, motiváciám a životným postojom. Tomu, kde sa môžem životu viac otvoriť v svojom Tele.

Rôznymi nedorozumeniami si ľudia občas predstavujú masáže pracujúce so sexuálnou energiou ako nejaké orgie alebo čo ja viem čo. Tak by som to rád uviedol aspoň trochu na pravú mieru. Keď vravíme o tom, že hľadáme v živote naplnenie a zdieľanie, máme na mysli i schopnosť a ochotu prijímať a dávať. A tu je časť vysvetlenia. Pri tantrickýchh  masážach sa človek niekedy naozaj učí dávať tým, že prijíma.
Z toho vyplýva, že tam je kvôli sebe a zdieľaniu svojho prijímania. Dotyk od klienta/klientky je obmedený tým, že maséra sa môžu dotýkať na nohách a rukách. Nie inde.

Je založená na prirodzenej potrebe (nutnosti) prijímať a dávať. V závislosti od našich životných skúseností (zážitkov) a rozhodnutí s nimi spojených (vedomých či podvedomých), máme takmer všetci striedavo problém s jedným z týchto aspektov.  Vo všeobecnosti pre tento článok ich nazvime strachmi, obavami, blokmi, uzavretosťou a čo ja viem čím ešte.

 Podstata je v tom, ak nám takýto "strach" zasahuje do života tak výrazne, že obmedzuje naše plnohodnotné žitie v tu a teraz, a až začneme výsledok takéhoto súčtu síl (okolností) považovať za obmedzujúci, neuspokojivý, neprijateľný.

Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Je to forma pôvodného taoistického učenia skombinovaná so západnými poznatkami psychoterapie. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete cez dar tela a jeho oduševnenie.

Go to top