Kým sem vložím potrebné informácie, pomôžem si citáciou Berta Hellingera:

"Duch vždy smeruje k novým horizontom. otázkou je, či sme schopný a ochotný ho v pohyboch dopredu nasledovať. Kde je nám Boh bližšie než v tele? Čo by bolo veľkým uctením a nesmiernou láskou? Keby sme Boha uvideli v svojom tele. To je prvá cesta, ktorou sa vydáme k novým horizontom. Je to cesta k väčšiemu zdraviu" (Bert Hellinger- Zdravie)

Go to top